FRÅN RFSL:S WEBSIDA:

Då och nu

I DET ANTIKA GREKLAND var kärleken mellan äldre män och unga pojkar högt värderad. Ändå kan man inte säga att homosexualitet var något accepterat eftersom målet för de unga pojkarna trots allt var att gifta sig. Motsvarande form av homosexualitet fanns inte heller för kvinnor eller för slavar. Därför speglar denna form av homosexualitet ett mycket patriarkalt klassamhälle.

   Den grekiska ön Lesbos, där den kvinnliga poeten Sapfo på 500-talet före Kristus undervisade unga flickor, har fått ge namn åt den kvinnliga homosexualiteten. Härifrån kommer ordet "lesbisk".

   Kristendomen medförde ett nytt sätt att se på sexualiteten.

   Kopplingen till fortplantningen betonades samtidigt som lusten fördömdes. Homosexuella handlingar blev en synd som stred mot skapelseordningen. 1734 fick Sverige sin första rikslag. I den förbjöds tidelag (sex med djur) men även homosexuella handlingar kom att dömas efter samma paragraf. 1864 fick vi en ny strafflag. Paragraf 10 var tänkt att tillämpas på allt "onormalt könsumgänge", men i praktiken användes den bara på homosexuella handlingar. Till skillnad från många andra länders lagstiftning gällde paragraf 10 både män och kvinnor, men nästan bara män dömdes. Först 1944 togs förbudet bort.

   Avkriminaliseringen betydde inte att samhället plötsligt accepterade homosexuella. Tvärtom kom 1950-talet att präglas av olika kampanjer mot den "samhällsfarliga homosexualiteten".

   Mot slutet av 1960-talet gick en våg av protester över världen. I USA började homosexuella protestera mot samhällets ständiga trakasserier. Ur protesterna föddes Gay Pride, eller "Homosexuell stolthet".

   1970-talet blev så början till en ny medvetenhet och ett intensivt politiskt arbete för homosexuellas rättigheter. 1973 uttalade den svenska riksdagen att homosexuell samlevnad "från samhällets synpunkt är en fullt acceptabel samlevnadsform".

   1978 blev åldersgränserna vid homo- och heterosexuella kontakter desamma (15 år).

   1979 strök Socialstyrelsen homosexualitet ur förteckningen över sjukdomar.

   1987 infördes förbud mot diskriminering av homosexuella och 1988 kom en lag om homosexuella sambor.

   Fr o m 1995 har homosexuella par rätt att ingå registrerat partnerskap. Det innebär att man får i stort sett samma rättigheter och skyldigheter som gifta makar. Motsvarande lag om registrerat partnerskap finns i Danmark sedan 1989 och i Norge sedan 1993.

_____


KOMMENTAR: Observera ovan hur RFSL kallar den antika grekiska pedofilin för "en form av homosexualitet".


Åter till Sodomania

 

IDAG
ÄR FRÄLSNINGENS DAG