Många homosexuella har förändrat sin livsstil

San Fransisco är centrum för den amerikanska gay-kulturen.

Strax utanför ligger San Rafael där Church of the Open Door under mer än 20 år har hjälpt hundratals homosexuella att bli fria från sin livsstil.

 

Ett kristet sammanhang har i all tysthet hjälpt många människor att lämna sin homosexuella livsstil under de senaste 25 åren. Det är Church of the Open Door i San Rafael och dess nio systerförsamlingar.

Av Åke Lager

 

Redan under Jesusrörelsens tid, 1972, startade Jim Riley, nu 49, Church of the Open Door i San Rafael, nära San Fransisco i Kalifornien. Sedan dess har han sett hundratals män och kvinnor bli fria från sin homosexuella livsstil. Idag har man åtta systerförsamlingar i USA och en i England.

- Vanligtvis brukar kyrkorna stöta bort de homosexuella eller tala om för dem att deras livsstil är syndig, säger Riley till Religion Today.
Andra accepterar homosex, men en del homosexuella lämnar sådana kyrkor, eftersom den Helige Ande talar till deras samveten.

Ingen kompromiss

Rileys tema är "Medlidande utan kompromiss". De homosexuella behöver Jesus för att förändras. I Church of the Open Door kan de öppet tala om sina problem och medlemmarna gensvarar med vänskap och bön. Män och kvinnor får genomgå ett ett- eller tvåårigt lärjungaprogram, lett av Frank Worthen, som själv hade levt som homosexuell i 20 år när han 1973 blev fri och startade en "ex-gay"-rörelse. Genom programmet blir de homosexuella grundade i bibeln och bönen, men de har också lektioner om de känslomässiga och psykologiska orsakerna till homosexualitet. Många upptäcker att en känslomässigt frånvarande fader är problemet, och att man istället försökt fylla det behovet genom syndiga relationer med andra män.

Ser baksidan

Riley har hjälpt homosexuella i 24 år och sett mycket av baksidan med den homosexuella livsstilen. De flesta är fulla av ensamhet, tomhet och sexuell bundenhet vilket leder till andra abnormiteter.

- Kristna kan stoppa huvudet i sanden, men det här problemet försvinner inte. Istället kan församlingen åstadkomma en fenomenal skillnad om den tar tag i problemet. Det är lätt att predika mot homosexualitet, men det är svårare att göra något konstruktivt. Det finns människor som kämpar med det här i många kyrkor.

Homosexuella kommer till Open Door från hela landet, och de flesta kan berätta att det finns ganska många homosexuella i deras hemstad.

- Till och med i Oklahoma City, mitt i "bibelbältet", finns det en homosex-kyrka med tusentals medlemmar, berättar Riley.

- Även små landsortsförsamlingar hör av sig till oss, berättar Bob Davies, som leder Exodus International, en världsvid rörelse som hjälper homosexuella att bli fria.

- Under de senaste 20 åren har många församlingar slutat förneka problemet. Kan vi handskas med det öppet och kärleksfullt, kan det vara till stor nytta för våra församlingar.

Davies berättar att hans organisation alltmer välkomnas, accepteras och beröms i evangeliska församlingar. I liberala kyrkor möts de däremot av tystnad eller motstånd. De protesterar mot påståendet att homosexuella har förändrat sin läggning genom Jesus Kristus och att man karaktäriserar homosexualitet som synd.
_____

(Från tidningen Trons Värld nr 16/1997.)


Åter till Sodomania

 

IDAG
ÄR FRÄLSNINGENS DAG