VARFÖR BYGGER DU NOA EN BÅT?

Noas Ark

 

- VARFÖR BYGGER DU NOA EN BÅT? Som en galning du bär dig ju åt - bygga båt uppå land, långt från närmaste strand? Ingen enda av oss det förstår.

- Jo, se Herren har talat och sagt, att han snart ämnar visa sin makt. Ingen bättra sig vill, eller ens lyssna till - och nu måste vi alla förgås.

Tiden ilar, och Noa har brått, att fullborda det uppdrag han fått. Under tiden man ler och på byggnaden ser -
- Stackars Noa har mist sitt förstånd!

- Han har sagt att en dom förestår, nu i över ett hundrade år. Allting är ju sig likt, landet bördigt och rikt. Allesammans av oss mår ju bra!

Men en dag börjar stormvinden gny, uti väster vid mörknande sky. Nu ses Noa gå in uti byggnaden sin, Jehova sluter dörren själv till...

Man dock skämtar och ler liksom förr, och man rycker i Gudsmannens dörr: - Noa kom till oss ut, detta regn tar nog slut. Ingen segeltur får du ännu!

Himlens fönster dock öppnas alltmer. Regnet strömmar från skyarna ner... - Månne Noa haft rätt, är väl detta det sätt, varpå alla vi måste förgås?

Svaret kommer från Allmaktens Gud: - Jag har sänt eder Noa med bud. Men I viljen ej då gamle Noa förstå, och nu har ni ert syndamått fullt.

Arken seglar så mäktig och trygg, uppå vredgade vågornas rygg. Den som bor däruti trygg och säker kan bli, tills den stannar på Ararats berg.


Men en ark utav helt annat slag Herren Jesus ses bygga idag. Tvivlar du eller tror? På dig själv det beror, om i djupet du hamnar en dag.

Än är dörren till arken ej stängd, för den larmande tanklösa mängd. Men en dag blir försent, fast du det aldrig ment - dörren stänges för evigt av Gud.

(Gammal profetisk sång)

 

"Giv akt på tidens tecken"

 


"Ty såsom det skedde på Noas tid, så skall det ske vid Människosonens tillkommelse. Såsom människorna levde på den tiden, före floden: de åto och drucko, män togo sig hustrur, och hustrur gåvos åt män, ända till den dag då Noa gick in i arken; och de visste av intet, förrän floden kom och tog dem allasammans bort - så skall det ske vid Människosonens tillkommelse." (Matt. 24:37-39)


Åter till Sodomania

 

IDAG
ÄR FRÄLSNINGENS DAG