ÄR HOMOSEXUALITET MEDFÖTT -eller är det en förförelse?

Många homosexuella påstår att homosexualiteten är medfödd, men i denna artikel hävdar de homosexuellas stödorganisation RFSL något annat. Lägg märke till hur förförisk texten är, och hur den vill locka människor in i villfarelsen.

RFSL erkänner alltså själva att homosexualitet är något man tillägnar sig, och de ägnar sig dessutom aktivt åt att människor skall bejaka sådana böjelser.


"Sexualiteten är inte statisk"

"EN ANLEDNING TILL att många upplever att homosexualitet är så hotande är förmodligen osäkerheten kring vem som är homosexuell.
Egentligen kan man ju aldrig vara riktigt säker vare sig på sin omgivning, eller ännu värre: på sig själv.

De flesta har någon gång frågat sig vad en blick eller en hastig smekning från någon av samma kön egentligen betydde. Men man kan också ha blivit förvirrad över sina egna reaktioner och frågat sig: "Är jag kanske homosexuell?"

Kanske är sådana tankar så omtumlande, eftersom vi gärna föreställer oss vår identitet och sexuella inriktning som oföränderliga egenskaper. Men så behöver det inte vara.

Sexualiteten kan under olika perioder i livet ta sig olika uttryck. Oavsett ålder är det möjligt att gå från heterosexualitet till homo eller bisexualitet, men också åt andra hållet."

_____

Kommentar: Homosexuella brukar också hävda att det inte går att byta "läggning" och bli hetrosexuell. Återigen motsäger RFSL detta, och hävdar att det går bra att gå åt båda hållen. (Artikeln finns på RFSL:s websida.)


Åter till Sodomania

 

IDAG
ÄR FRÄLSNINGENS DAG