INSÄNDARE & DISKUSSIONSINLÄGG

Denna insändardiskussion från Aftonbladets Internetsida återges här helt ocensurerad.


Aftonbladet Internet - Starta din egen diskussion:


Leif Liljeström - 08:16am Jul 23, 1998


HUR SER GUD PÅ HOMOSEXUALITET?

Om man börjar med Gamla Testamentet, så är givetvis skildringen av Sodom och Gomorras undergång det starkaste vittnesbördet om Guds syn på homosexualitet, även om det inte är det enda.

Till att börja med har vi ju skapelseberättelsen, där Gud skapar mannen och kvinnan, till att leva tillsammans i ett livslångt äktenskap. Och som Jesus senare säger, "vad Gud har sammanfogat, det må människan inte åtskilja".

Fram på Noas tid hade de naturliga relationerna börjat upplösas, och människor experimenterade med onaturliga förbindelser, män med män och kvinnor med kvinnor. När detta inte var nog längre, gick man ännu längre och hade samvaro med djur och till slut även med demoner och utomjordingar. 1 Mos. kap 6 skildrar hur abnorma jättearter föddes på jorden till följd av dessa överträdelser. Detta bidrog också till den civilisationens undergång genom syndafloden.

Några hundra år efter syndafloden, på Lots tid, hade den naturliga samvaron börjat ifrågasättas igen, och särskilt i Kanaans land, det som senare skulle bli Israel. Här följde synden samma mönster - homosexualitet, incest, sex med djur, demoner och utomjordingar. Den ena perversiteten öppnade för den andra, och efter ett tag var hela Kanaan uppfyllt av avguderi, tempelprostitution, spädbarnsoffer, ockultism och missbildad och abnorm avkomma.

Värst var det i städerna Sodom och Gomorra med omnejd. Där härjade homosexgängen vilt på nätterna, och ingen främling gick säker för dem. De våldtog alla som kom i deras väg, och gick runt och bröt sig in i hus för att komma åt sina offer.

Det står i skildringen om Sodom, att dess synd var "mycket svår", alltså värre än annan synd. Sodomslätten med sina fem blomstrande städer hade fyllt sina synders mått, och tre himmelska sändebud skickades till slätten för att utplåna den. Idag ligger hela området nedstörtat under Döda Havets yta, världens lägst belägna sjö.

Före katastrofen hade platsen enligt Lot varit vacker "såsom Edens lustgård".

Händelsen hade avskräckande effekt, och ett exempel var satt för kommande tiders människor att ta varning av.

Ett efter ett gick Kanaans ursprungliga folkslag sin undergång till mötes. Krig och hungersnöd drabbade dem tills bara spillror återstod.

500 år senare fick Mose budorden och lagen av Gud, och där bekräftas det skriftligen att homosexualitet är en styggelse inför Gud, liksom andra onaturliga och perversa förbindelser.

Gamla Testamentet visar mycket klart hur Gud ser på homosexualitet. Det fördömer denna synd i mycket klara ordalag, den anses t.o.m värre än många andra synder. Den är så svår, att Gud för dess skull tvingas sända naturkatastrofer och undergång över hela folkslag. Varför? För att den är ett hot mot hela mänskligheten!

Under de följande 1500 åren var det i det judiska samhället följaktligen dödsstraff för sådana synder.

...

I NYA TESTAMENTET undantar Jesus sina lärjungar från utövandet av dödsstraff. Kristendomen bejakar inte dödsstraff eller våld, utan skall förkunna frälsning, helande och befrielse från all synd genom tron på Jesus Kristus.

Men det betyder inte att synen på t.ex homosexualitet har ändrats eller mildrats. Paulus ord i Romarbrevet 1:18-32 och Petrus i 2 Petr. 2:1-22, visar att homosexualitet fortfarande är samma styggelse inför Gud. Skillnaden är att nu går det att bli frälst ifrån den, genom Jesu blod. Därför är domen uppskjuten, och vi lever i nådens tidsålder, då frälsningen förkunnas för alla folk.

När den tiden är slut, kommer Guds straffdom över alla som förkastat frälsningen och befrielsen, oavsett om de varit hetro- eller homosexuella.

...

I VÅR TID brukar man skilja på ohämmad homosexualitet och "genuin" homosexualitet. Nutidens homosexualitet skulle alltså vara mer rumsren än den Bibeln beskrev. Säkert var det med samma ursäkter Sodom och Gomorras bögmaffia förförde sin samtid. Lögner och ursäkter banar alltid väg för ondskan.

Och det faktum att mönstret från Gamla Testamentet återkommer också i vår tid, med pedofili, incest och sex med djur och utomjordingar i spåren av den homosexuella frigörelsen, visar hur "genuin" denna synd är. För att inte tala om Aids-epidemin.

Många tidens tecken tyder på att vår civilisation går mot sin undergång, och homosexualiteten är en avgörande faktor i detta avfall från naturordningen.

Men ännu är inte nådens tid riktigt slut. Än finns det tid för omvändelse, frälsning och befrielse - från alla synder och avgudar, till Jesus Kristus.

LÄS BIBELN: 1 Mos. 1:27 * 1 Mos. 6:4 * 1 Mos. 13:10, 13:13 * 1 Mos. kap 18-19 * 3 Mos. 18:22 * 3 Mos. 18:27 * 3 Mos. 20:13 * 5 Mos. 7:26 * 5 Mos. 12:31 * 5 Mos. 18:9 * 5 Mos. 18:12 * 5 Mos. 22:5 * 1 Kon. 14:24 * Luk. 17:26-30 * Rom. 1:18-32 * 2 Petr. 2:1-22 * Jud. v. 1-25 * 1 Joh. 1:5-10


Viktor P. - 08:26am Jul 24, 1998 (#1 of 7)

Jag tror på Gud. Och jag tror Gud struntar i homosexualiteten. Det är en rent mänsklig angelägenhet.

Eric Cartman - 08:29am Jul 24, 1998 (#2 of 7)

"My mom says God hates gay people, thats why he burned the sodomys in France"

--Eric Cartman from the TV show Southpark

Have a nice Day

Eric Cartman


Gud i brallan - 08:32am Jul 24, 1998 (#3 of 7)

Men störst av allt är kärleken... Eller är det också fel? Det är tydligen viktigare att den man älskar har rätt kön. Om någon av parterna opererar sig, är det ok att älska varandra sen? Hur var det nu.. förde inte Gud fram all världens djur till Adam, för att se om han tände på någon sort, men eftersom han märkligt nog inte gjorde det, så skapade Gud en maninna åt honom. Trial and error kallas det. Hade han varit bög, så hade du inte läst detta idag.Johanna - 11:54am Jul 28, 1998 (#4 of 7)

Vad fan har Bibeln med detta att göra? Låt människorna vara som dom vill. Jag är innerligt trött på alla homofober.


Daniel - 12:06pm Jul 28, 1998 (#5 of 7)

Såna sjuka och svammelfundamentalistiska inlägg som det här får mig att av hela mitt hjärta förstå varför så många söker sig bort från kristendomen. Ser jag sen Alf Svenssons självgoda hycklarflin i TV-rutan får det verkligen magen att vända på sig...Clara - 12:07pm Jul 28, 1998 (#6 of 7)

Tråkigt att homofober som du har så svårt att acceptera andras kärlek. Eftersom vi tack och lov inte lever i ett sådant samhälle som du önskar så kan även vi kvinnor känna oss någorlunda fria även alla djur som kristendomen vill ta livet av och sätta sig över. Kristendomen bygger liksom alla religioner på elitism och förtryck som måste bekämpas för att vi ska uppnå kärlek och harmoni.

-BIBLEN ÄR SKRIVEN MED BLODET FRÅN MILJONTALS OSKYLDIGA OFFER-Leif Liljeström - 12:22pm Jul 28, 1998 (#7 of 7)

HUR SKALL PEDOFILERNA STOPPAS?

Svar: Stoppa homofilin, så stannar också pedofilin av.

Hur kan jag säga det? Jo, för att de flesta pedofiler också är homo- eller bisexuella. Jag tror, att om ett samhälle eller en människa passerat gränsen för det normala, så öppnar detta för vilka perversioner som helst i fortsättningen.

Därför är de "rättigheter" som ges åt de homosexuella, en livsfara för samhället. De ger inte signaler om återhållsamhet till människor med perversa tendenser, utan uppmuntrar dem att i stället utveckla och söka utlopp för dessa onda begär.

Och alla de unga människor som nu växer upp och aldrig har vetat om något annat än att homosexualitet skulle vara normalt, hela denna generation är ju totalt oskyddad mot all den galenskap som följer i homofilins spår.

Vad är homosexualitet? Är det en naturlig läggning? Nej, det är ett abnormt tillstånd, orsakat av ett begär efter det förbjudna. Uppmuntrar man människor att träda in på detta område förråder man dem, och lämnar dem värnlösa mot alla slags begär och frestelser.

Snart kommer pedofilerna att ställa krav på att också de skall få rätt att följa sin "läggning". Den ena demonen håller upp dörren för den andra, tills Sodom i modern tid är ett faktum.

Och då väntar bara eld och svavel från himlen. "Såsom det skedde på Lots tid, så skall det ske i Människosonens dagar."


Lisa - 12:28pm Jul 28, 1998 (#8 of 14)

Om det nu är Guds mening att homosexualitet är synd varför har han då misslyckats så kapitalt och låtit vissa människor bli det? Det finns nog ingen som själv har valt att bli det. (tror jag)All den förföljelse och förnedring från andra kan aldrig göra att någon självmant väljer detta öde. Det är bara trångsynthet som gör att vi inte kan visa mer medmänsklighet och acceptera människor som dom är.


Dacke - 12:14pm Jul 29, 1998 (#9 of 14)

Religion har inte ett skit med homosexualitet att göra. Om man tror som Paulus verkar tro i rommarbrevet att det beror på att man har fel Gud, då har man inte fattat någonting om denna fråga. Varför vissa blir homosexuella kan vara genetiska eller möjligen produkt av relationen till sina föräldrar men det är ingen so riktigt vet. De tokiga fanatiker som förläst sig på en 2000 år gammal bibel är tragiska människor. Jag tror själv på Gud och Jesus men det är inte i närheten av samma Gud som Leif Liljeström tror på.


Daniel Ohlsson - 12:16pm Jul 29, 1998 (#10 of 14)

Nu får allt Leif ge sig. Det är en J-A skillnad på homosexuella och pedofiler. Pedofiler skadar sina offer psykist för all framtid medans homosexuella har sex med andra likasinnade antingen utav kärlek eller för ren sex som vilken heterosexuell som helst. Pedofiler är sjuka!!!!!! Det är ej homosexuella. Tack för ordet.
Rickard - 12:18pm Jul 29, 1998 (#11 of 14)

Jag blir inte ens upprörd när jag läser Leif Liljestöms rasistiska inlägg, för det verkar vara så lönlöst att ödsla energi någon som så kraftigt missuppfattat kärleksbudskapet.

Det är mig övermäktigt att gå på någon som med sådan kraft kanaliserar hat och ondska. Leif skändar ju här den Gud han tror sig stå bakom genom att förlöjliga honom när han säger att Gud inte älskar mig lika villkorslöst och fullkomligt som han älskar alla andra mäniskor på den här planeten.

Jag vågar mig inte ens på att tänka på hur mycket svärta, rädsla och missupfattat bokstavstro Leif har i sitt inre när han läser judarnas mytologi i den stympade svenska bibelöversättningen.

Leif det vore intressant att höra hur du skulle tänka om du inte blivit pålurad dig en annan folkstams historia... eller du kanske inte skulle tänka alls, eftersom det du skriver inte verkar vara det minsta genomtänkt eller ens vid sina sinnens fulla bruk.

Du är har fallit för djävulens locktoner och ger honom bara mer plats på jorden genom att hylla hans hat; det hat du sprider runt dig.! Må Gud välsigna dig och änglarna och utomjordingarna rädda dig och frälsa dig till att en dag få känna vad riktig kärlek innebär. (kanske den ohämmade och kristallklara kärlek jag känner till min pojkvän!)

/Rickard
Fly Förbannad - 12:26pm Jul 29, 1998 (#12 of 14)

Jag är FAN I MIG INTE pedofil för att jag är homo. Hur FAN kan man kläcka ur sig något så dumt!?!?
Peter Svensson - 12:28pm Jul 29, 1998 (#13 of 14)

Leif liljeström,

Ditt resonemang håller inte, homosexualitet finns böand alla djurraser, om någon är pervers så är det du. Kärlek är ALLTID vackert om den är besvarad, 2 mäniskor som älskar varandra gör inte fel.

Homosexualitet har ingenting med pedofili att göra, snacka om att generalisera!
Rickard Söderberg - 12:29pm Jul 29, 1998 (#14 of 14)

Kära Leif Liljeström.

Jag orkar inte ens chokeras av dina naiva och ogenomtänkta inlägg. Det är mig övermäktigt att gå på någon som så ogenerat fallit för djävulens locktoner och med sådan kraft kanaliserar hatet och ondskan!

tycker inte du Leif att det finns mer angelägna saker att engagera sig i än att förstöra för två människor som inget annat vill än att villkorslöst sprida Guds kärlek här på jorden. Eller du kanske tycker att det redan finns så mycket kärlek här att du hällre vill ge avundsjukan, svärtan och hatet ännu mera energi, för det är ju precis det du gör! Jag tycker däremot att vi tillsammans borde göra en kraftansträngning för att hylla kärleken på denna törstande planet. Vi borde gemensamt göra alt vad som står i vår makt för att bekämpa sexuellt utnyttjande av barn, kvinnoförtyck, invandrarfientligheten, våldet i krigande länder, utarmandet av tredje världen... listan kan göras hur lång som helst. Men att när allt detta står utanför vår dörr, ge sig på två vuxna människor som ömt och kärleksfullt älskar varandra är ju bara förnedrande för dig själv Leif. Du kan väl ändå inte tro att någon tar dina utantilläxor på allvar?! Istället för att citera till judarnas mytologi i den stympade översättningen till det för judarna helt främmande språket svenska, kan du väl se om du i dig själv kanske hittar lite självupplevd visdom, liet sann intellektualism. Ett uns kärlekslåga måste brinna även i ditt förstenade och hårdbarkade bröst, Leif!

jag älskar dej, Tobias och må även Leif upphämtas och översköljas av Guds utomjordingars frälsning och kärlek.

Rickard
Eric Cartman - 01:22pm Jul 30, 1998 (#15 of 16)

Okej Leif, hur vill du stoppa homosexualiteten då? Med samma förtryck som Kristendomen SPECIELLT frikyrkliga/väckelse rörelsen förtrycker och skadar med?

Leif din åsikter är inte ens roliga längre, och jag kan inte blunda föe dom mera. Hur kan du göra en sådant misstag att du sätter homosexuallitet och pedofili I samma fack? Pedofili är veteskapligt bevisat att det är en PSYKISKT SJUKT tillstånd. Homosexuallitet är en del av människan, sex med barn är det inte.

Jag vet inte vad som är värst att du säger att du är kristen och tror på jesus och sprider ett dubbelt budskap, eller att du förnekar varje försök till en bra debatt genom att citera Bibeln hela tiden, en bok som har redigerats så många gånger att den liknar mest en B-Film från Hollywood.

Japp jag kan definitivt se dig I spetsen för det nya korstågen, mördandes av alla oliktänkande och homosexuella precis som Hitler och hans anhang gjorde. Eftersom detta ser ut som den enda lösningen för dig. Okej säg att alla skall omvända sig till Jesus och fan veta allt, hurra vad roligt en massa förtryckta människor som tänker likadant. Exakt vad du sade att Bibeln och Jesus inte uppmanade till.

Ge mig några mera vackra smak prov på dina usla debatt kunskaper, mina må inte vara så bra men jag tänker själv behöver inte en massa citat från nån bok hela tiden för att klara mig.

Leif lär dig att tänka för dig själv lämma alla kyrkligheter och gudar bakom dig, du kommer att må mycket bättre. Påprackat hat kommer att lämna dig, du kommer att se världen med en annan syn än att alla som inte tror på Jesus är under dina skor.

Jag tycker att det är bra att det finns lite homosexuella människor här som debatterar tillbaks mot denna man, särskilt kristna homosexuella stå på er säger jag, bara med eran liv syn (erfarenheter) och upplysningsförmåga kan vi bekämpa idioter och hatiska människor som denna.
Have a nice day.

Eric Cartman

”Be all you want to be, you can reach your goals, I am living proof, beefcake, beefcake, BEEFCAKE!!”-- Eric Cartman from the TV show Southpark


Lotta Wiippola - 01:26pm Jul 30, 1998 (#16 of 16)

Jesus var inte särskilt förtjust i hatmånglare heller... Din gud är inte min gud, och jag tackar Honom för det! Så trångsynt och hatisk och kapitalt misledd som du är, Leif, tycker jag väldigt synd om dig. Jag hoppas fjällen snart faller från dina ögon. Annars kommer den enda sanne Guden att rycka bort dem en dag, och det blir nog plågsamt. För visst är det så mycket bekvämare att hata och fördöma, än tolerera och älska?! Ty endast genom kärlek allena kommer denna världen att renas och frälsas, och det var vad Jesus lärde. Du tycks ha missat poängen i Kärleksbudskapet - din värld är en värld som liknar helvetet självt, den vill jag inte leva i. I min värld älskar Gud alla sina skapelser - även oss homosexuella, och en och en annan förblindad präst...


Leif Liljeström - 02:48pm Jul 31, 1998 (#17 of 17)

VAR GÅR GRÄNSEN FÖR DET PERVERSA?

Jag har visat lite av vad som står i Bibeln om homosexualitet. Om vissa inte tycker om det är det deras sak, men faktum kvarstår - så står det skrivet, i historiens mest lästa, spridda och uppskattade bok.

Om någon hänvisar till en "gud" eller en "kristen tro" som inte är i enlighet med Guds evangelium, då är det en villfarelse.

"Men om någon, vore det ock vi själva eller en ängel från himmelen, förkunnar evangelium i strid mot vad vi hava förkunnat för eder", skrev Paulus - "så vare han förbannad." (Gal. 1:8)

Jag skrev inte att alla homosexuella är pedofiler, eller att alla pedofiler är homosexuella. Men väldigt många verkar vara det. De flesta pedofiler som avslöjas har ju gett sig på unga pojkar. Jag hävdar fortfarande att när gränsen för det normala är passerad, så ökar benägenheten för ytterligare perversioner. Därför måste allt som är onormalt verkligen klassas som ONORMALT, så att den normala gränslinjen uppehålls.

Detta är vanligt sunt förnuft som människor i alla tider förstått sig på, med vissa undantag (som Sodom och ändens tid).

Homosexualitet finns inte bland en enda djurras. Däremot finns tillfälliga yttringar av bisexualitet hos vissa djur, t.ex hundar. Vad bevisar det? Skall djuren lära oss att leva som människor? Vi borde väl ha mer förstånd än hundar?

Om en man och en kvinna tycker om varandra nog för att besluta sig för ett livslångt äktenskap, då är det kärlek. Om människor av samma kön känner dragning till varandra - då är det inte kärlek, då är det sjukt och onormalt.

Homosexualitet kan botas, genom frälsningen i Jesus Kristus. Erkänn att du är sjuk, eller ute på en villoväg - det är din enda chans. Gud älskar dig, men han vill att folk skall vara normala, och de som kommer till honom blir normala, precis som Adam och Eva var det.


Magisk Snövit - 06:12am Aug 3, 1998 (#18 of 20)

Sodom o Gomorra hade itne gått under om människor inte hade kastat skit på varandra....... Tänkt på det!?! Tänkt överhuvudtaget?!?!?!
Mia - 06:13am Aug 3, 1998 (#19 of 20)

Jag är så trött på dessa kristna fanatiker som menar att bibeln säger si och bibeln säger så. Bibeln är de kristnas bok. Men för de som inte är kristna betyder bibeln ingenting! Så man kan alltså inte säga att bibeln har rätt.
Hanna - 06:20am Aug 3, 1998 (#20 of 20)

Alltså vilken tid lever du i egentligen? Jag bryr mig väl inte vad som står i en gammal rutten bok? Som dessutom endast var skrivna av en massa gubbar. Kristendomen är likt alla religionen elitistiska och förtryckande. Leve den fria individen och bekämpa alla förtryck! Sen kan du ju leta citat till du dör om du nu inte har några andra intressen... #Stoppa kyrkans homohat - hacka påven till oblat!#

Leif Liljeström - 06:21am Aug 4, 1998 (#21 of 22)

DEN MODERNA CIVILISATIONENS UNDERGÅNG

Från Paulus brev till Romarna, kap 1:

"16. TY JAG BLYGES ICKE FÖR EVANGELIUM; ty det är en Guds kraft till frälsning för var och en som tror, först och främst för juden, så ock för greken.

17. Rättfärdighet från Gud uppenbaras nämligen däri, av tro till tro; så är ock skrivet: "Den rättfärdige skall leva av tro."

18. Ty Guds vrede uppenbarar sig från himmelen över all ogudaktighet och orättfärdighet hos människor som i orättfärdighet undertrycka sanningen.

19. Vad man kan känna om Gud är nämligen uppenbart bland dem; Gud har ju uppenbarat det för dem.

20. Ty hans osynliga väsen, hans eviga makt och gudomshärlighet hava ända ifrån världens skapelse varit synliga, i det att de kunna förstås genom hans verk. Så äro de då utan ursäkt.

21. Ty fastän de hade lärt känna Gud, prisade och tackade de honom dock icke såsom Gud, utan förföllo till fåfängliga tankar; och så blevo deras oförståndiga hjärtan förmörkade.

22. När de berömde sig av att vara visa, blevo de dårar

23. och bytte bort den oförgänglige Gudens härlighet mot beläten, som voro avbilder av förgängliga människor, ja ock av fåglar och fyrfotadjur och krälande djur.

24. Därför prisgav Gud dem i deras hjärtans begärelser åt orenhet, så att de med varandra skändade sina kroppar.

25. De hade ju bytt bort Guds sanning mot lögn och tagit sig för att dyrka och tjäna det skapade framför Skaparen, honom som är högtlovad i evighet, amen.

26. Fördenskull gav Gud dem till pris åt skamliga lustar: deras kvinnor utbytte det naturliga umgänget mot ett onaturligt;

27. sammalunda övergåvo ock männen det naturliga umgänget med kvinnan och upptändes i lusta till varandra och bedrevo styggelse, man med man. Så fingo de på sig själva uppbära sin villas tillbörliga lön.

28. Och eftersom de icke hade aktat det något värt att taga vara på sin kunskap om Gud, gav Gud dem till pris åt ett ovärdigt sinnelag, till att bedriva otillbörliga ting.

29. Så hava de blivit uppfyllda av allt slags orättfärdighet, ondska, girighet, elakhet; de äro fulla av avund, mordlust, trätlystnad, svek, vrångsinthet;

30. de äro örontasslare, förtalare, styggelser för Gud, våldsverkare, övermodiga, stortaliga, illfundiga, olydiga mot sina föräldrar,

31. oförståndiga, trolösa, utan kärlek till sina egna, utan barmhärtighet mot andra.

32. Och fastän de väl veta vad Gud har stadgat såsom rätt, att nämligen de som handla så förtjäna döden, är det dem icke nog att själva så göra, de giva ock sitt bifall åt andra som handla likaså."

...

DET HÄR MÖNSTRET som Paulus beskriver, upprepar sig ju i vår tid. Först vänder man sig ifrån tron på Skaparen, och så någon generation senare dyker homosexualiteten upp, och med den hela den ondskefulla kultur som nu utvecklas, och mognar till Guds dom.

Det finns mycket som tyder på att ett kärnvapenkrig snart bryter ut i Mellanöstern. Kanske är det så Guds vrede uppenbaras.

Jesus är din enda räddning.
Gudmund Gudsson - 06:22am Aug 4, 1998 (#22 of 22)

Det är bra Leif,klamra dig fast vid din förmenta normalitet och beväpna dig med lösryckta bibelcitat som du kan dänga i ansiktet på alla perversa syndare som hotar den.Självklart känner inte vuxna homosexuella någon egentlig kärlek till varann, bara en sjuklig dragning.Hade de inte haft varann skulle de säkerligen ge sig på barn eller djur eller utomjordingar.Vilket många av dem säkert gör också i smyg.Det sägs ju att aids kommer från aporna.Förmodligen var det väl några bögar (som dessutom var NEGRER och antagligen dyrkar några mystiska NEGER(AV)GUDAR...)som inte kunde låta bli att sätta på några (bisexuella)aphannar - och så gick det som det gick.Intressant att höra att vissa nutida syndare har sex med utomjordingar - det var en nyhet för mig, måste jag erkänna.Du får gärna berätta mer om det.Har du kanske egna erfarenheter av dylikt? Nä, stå på dig Leif och gör livet till ett helvete för alla perversa syndare, så ska du se att du blir rikligt belönad av din normalitetsälskande Gud.Så kan du en dag sitta på ett moln i de rättfärdigas himmel och spela harpa, medan alla bögar och andra otäckingar kastas i den brinnande sjön.Halleluja!

Lena Tuuni - 06:04am Aug 6, 1998 (#23 of 25)

GUD ÄR HOMOSEXUELL

Om Gud existerar som Leif anser att han gör måste Gud vara uppväxt i ett socialt sammanhang.

Pappa och mamma Gud måste finnas för Gud jr. Om dessa finns måste ett socialt rum där familjen Gud kan leva finnas - tex ett himmelskt Djursholm eller Rinkeby.

Antag att Gud jr. växer upp som de flesta andra barn i förorten till någon himmelsk stad - med ångest, betong och nedsupna föräldrar - då måste han genomgå samma identitetsproblem som vi människor gör. Med tanke på att Vi är en avbild av Gud så innebär det också att Han är en avbild av Oss.

Gud jr. sitter alltså på golvet i sitt pojkrum och leker med sin penis när han plötsligt får homosexuella funderingar. Det skapar ångest och Gud försöker tänka på annat genom att skapa en liten värld som han kallar för "universum". I den världen skapar han människan, först mannen med tanke på att han är homosexuell, som han placerar i någon form av LSD orienterad plats kallad Edens Lustgård. Sedan bryter Adam och Eva Det hemska löftet att inte äta äpplen och då dominerar Gud jr. mindrevärdeskomplex bilden så han sparkar ut paret till en liten planet kallad Jorden.

The rest is history!...
Eric Cartman - 02:12pm Aug 10, 1998 (#24 of 25)

Till Lena: jag skrattade gott där, mycket, mycket bra.

Till Leif: Du känner kärlek till Gud, Gud gestaltas som en man/manligt väsen. Betyder inte detta att du är Homosexuell? Eftersom du känner kärlek till en annan man och enligt din lilla bok du har där så betyder ju detta synd och uppätning av helvetets hundar. På tal om hundar, hur kommer det sig att djur blir homosexuella Leif?

Kyle: Hey, where's the school bus? We're gonna be late for football practice. Stan: Hiya Sparky. Kyle: Who's that? Stan: That's my new dog Sparky. He followed me to the bus stop. Kyle: Wow! Cool! Stan: Good dog Sparky. Who's my best buddy? Who's the boy? Who's the buddy? Cartman: Eh. You're making me sick dude. Stan: He's part doberman and part wolf. He's the toughest dog on the mountain. Cartman: Noo way. Everybody knows that Sylvester is the toughest dog in South Park. Sylvester: Arrrrrr Stan: He's not meaner than Sparky. Cartman: Oh yeh, let's see. Hey, Sylvester. Stan: Sparky'll kick his ass. Cartman: I'll put a dollar on Sylvester. Kyle: You're on dude. Sylvester, Sparky: Arrrrrr. Stan: That's it Sparky, kick his ass. Sylvester, Sparky: Arrrrrr. Sparky starts panting Sylvester starts whimpering Cartman: Heh, he's doing something to his ass. He's not kicking his ass, but he's definitely doing something to his ass. Stan: Sparky, bad dog! Kenny: Oh my god I think they're screwing. Stan: What?!? Cartman: Yeh dude, I think your dog is gay. Stan: What do you mean? Cartman: That dog is a gay homosexual. Stan: He's just confused. Kyle: I think the other dog's the one that's confused. Kenny: Mrmph Stan: Sick, shut up dude. Cartman: [Singing]Stan's dog's a homo. Stan's dog's a homo. Bus Arrives

Later:

Kyle: Hey Stan, isn't that your dog? Stan: Yeh, he must have followed me to football practice. You see, he is smart. Kid: Ah, my dog Rex follows me to football practice all the time. Stan: Yeh, but my dog found his own way here. That makes him smarter than your- [Dog whimpering and panting] Stan: Sparky, get down! Kid: Oh my God! What is he doing to my dog? Cartman: There he goes again. Stan: Get down Sparky! Down! Cartman: Stan forgot to mention that his dog is a gay homosexual. Kid: Make him stop! Rex runs away with tail between legs Rex: Yipe yipe yipe yipe yipe yipe yipe yipe!

Detta är komik, från TV serien Sothpark, men det är ett känt faktum att hundar kan vara homosexuella, jag vet inte hur du förklarar det Leif, eftersom du sade att bara människan kunde vara det.

Have a nice day

Eric Cartman
Michaela Ostberg - 02:18pm Aug 10, 1998 (#25 of 25)

Hej! Stå på dig Leif och Gud välsigne dig!!! Jag står helt på din sida och förhoppningsvis så har din debatt hjälpt nån att börja tänka! Jesus älskar dig och alla andra!

Nora Stenfeldt - 12:31pm Aug 11, 1998 (#26 of 27)

Jag läste insändaren som Leif skrivit och visste inte om jag skulle skratta eller gråta. Ärligt talat så trodde jag att det i biblen står att Jesus predikade kärlek. Att man skulle älska sin nästa. Och det är väl precis det man gör, oavsett om personen man älskar är av motsatt kön eller inte. Det du, Leif, skriver uppfattar jag som homofobi. Men det finns ingen anledning till att vara rädd för andra människor på grund av vem de blir kära i. Och vad du säger om AIDS stämmer inte heller. Det är inte så att bara homosexuella draddas av AIDS, det kan man drabbas av oavsett vem man har sex med, eller om man får en blodtransfusion med smittat blod. Och att det skulle vara ondska att älska någon? Det tror jag knappast på. Det är bara homofobiskt skitsnack.
Leif Liljeström - 12:43pm Aug 11, 1998 (#27 of 27)

SODOMANIA

Eric: Du har tydligen inte läst de tidigare inläggen här. Jag har redan förklarat att en del djur i vissa situationer (t.ex fångenskap) tillfälligt kan bli bisexuella. Men enbart homosexuella djur finns inte. Jag skrev också att hundar knappast kan lära oss hur vi skall bete oss som människor.

För övrigt tycks du inte ha klart för dig att det finns olika slags kärlek. Jag vet inte om du älskar dina föräldrar, men om du gör det betyder det väl inte att du känner sexuell dragning till dem?

Ju längre ditt medverkande i dessa diskussioner pågår, ju mer förvirrade och förvridna framstår dina inlägg. Jag tolkar det som att du håller på att förlora fotfästet, och egentligen är ganska nära att bli frälst.

Det skulle inte förvåna mig om vi möts i himlen en gång, Eric. Jesus håller fortfarande dörren öppen för dig...

Michaela: Tack för ditt första inlägg. Läs Dan 10:21! Mönstret upprepar sig, med profetisk precision.

...

Och nu skall f.d fiskaren SIMON PETRUS få ordet. Lägg märke till hur aktuella hans ord är. Jag tänker på Europride, Ecce Homo, s.k kristna homosexuella, m.m. Kom inte och säg att inte Bibeln är aktuell:

"Men också falska profeter uppstodo bland folket, likasom jämväl bland eder falska lärare skola komma att finnas, vilka på smygvägar skola införa fördärvliga partimeningar och draga över sig själva plötsligt fördärv, i det att de till och med förneka den Herre som har köpt dem.

De skola få många efterföljare i sin lösaktighet, och för deras skull skall sanningens väg bliva smädad.

I sin girighet skola de ock med bedrägliga ord bereda sig vinning av eder. Men sedan länge är deras dom i annalkande, den dröjer icke, och deras fördärv sover icke.

Ty Gud skonade ju icke de änglar som syndade, utan störtade dem ned i avgrunden och överlämnade dem åt mörkrets hålor, för att där förvaras till domen.

Ej heller skonade han den forntida världen, om han ock, när han lät floden komma över de ogudaktigas värld, bevarade Noa såsom rättfärdighetens förkunnare, jämte sju andra.

Och städerna Sodom och Gomorra lade han i aska och dömde dem till att omstörtas; han gjorde dem så till ett varnande exempel för kommande tiders ogudaktiga människor.

Men han frälste den rättfärdige Lot, som svårt pinades av de gudlösa människornas lösaktiga vandel. Ty genom de ogärningar som han, den rättfärdige mannen, måste se och höra, där han bodde ibland dem, plågades han dag efter dag i sin rättfärdiga själ.

Så förstår Herren att frälsa de gudfruktiga ur prövningen, men ock att under straff förvara de orättfärdiga till domens dag.

Och detta gör han först och främst med dem som i oren begärelse stå efter köttslig lust och förakta andevärldens herrar. I sitt trots och sin självgodhet bäva dessa människor icke för att smäda andevärldens härlige, under det att änglar som stå ännu högre i starkhet och makt icke om dem uttala någon smädande dom inför Herren.

Men på samma sätt som oskäliga djur förgås, varelser som av naturen äro födda till att fångas och förgås, på samma sätt skola ock dessa förgås, eftersom de smäda vad de icke känna till;

och de skola så bliva bedragna på den lön som de vilja vinna genom orättfärdighet. De hava sin lust i kräsligt leverne mitt på ljusa dagen. De äro skamfläckar och styggelser, där de vid gästabuden, som de få hålla med eder, frossa i sina njutningar.

Deras ögon äro fulla av otuktigt begär och kunna icke få nog av synd. De locka till sig obefästa själar. De hava hjärtan övade i girighet. Förbannade äro de.

De hava övergivit den raka vägen och kommit vilse genom att efterfölja Balaam, Beors son, på hans väg. Denne åtrådde ju att vinna lön genom orättfärdighet; men han blev tillrättavisad för sin överträdelse: en stum arbetsåsninna begynte tala med människoröst och hindrade profeten i hans galenskap.

Dessa människor äro källor utan vatten, skyar som drivas av stormvinden, och det svarta mörkret är förvarat åt dem. Ty de tala stora ord som äro idel fåfänglighet; och då de nu själva leva i köttsliga begärelser, locka de genom sin lösaktighet till sig människor som med knapp nöd rädda sig undan sådana som vandra i villfarelse.

De lova dem frihet, fastän de själva äro förgängelsens trälar; ty den som har låtit sig övervinnas av någon, han har blivit dennes träl.

Och då de genom kunskapen om Herren och Frälsaren, Jesus Kristus, hava undkommit världens besmittelser, men sedan åter låta sig insnärjas och övervinnas av dem, så har det sista för dem blivit värre än det första.

Ty det hade varit bättre för dem att icke hava lärt känna rättfärdighetens väg, än att nu, sedan de hava lärt känna den, vända tillbaka, bort ifrån det heliga bud som har blivit dem meddelat.

Det har gått med dem såsom det riktigt heter i ordspråket: "En hund vänder åter till sina spyor", och: "Ett tvaget svin vältrar sig åter i smutsen."

(2 Petr. 2:1-22)


Sara - 10:59am Aug 14, 1998 (#28 of 30)

ÄLSKA VEM DU VILL !!!!1 Gud finns inte och har alltså ingen syn på nåt !!!!
Kjell-Åke Gustafsson - 01:04pm Aug 14, 1998 (#29 of 30)

Det är inte roligt att läsa Leif Liljeströms insändare, när man är homosexuell av födsel och ohejdad vana, och till och med trivs med att vara det.

Men som tur är vet vi ju hur det ligger till: Klagomål på andra i allmänhet och på andras privatliv i synnerhet beror på avundsjuka.
Tomas T. Ding - 01:07pm Aug 14, 1998 (#30 of 30)

"En hund återvänder till sina spyor". Leif Liljeström, varför får jag en känsla av att du skriver om dig själv här?

Under denna rubrik bedriver du en kampanj mot homosexuella som närapå, om inte helt, går över gränsen till hets mot folkgrupp. Vore det inte för dina roligheter (ditt tal om sex med demoner och utomjordingar - Erik: sluta läs von Dänikens böcker, dom slår sig på hjärnan!) så skulle vi sätta dit dig, var så säker!

Du skrev i något av dina inlägg under rubriken "Gud" att det inte går att utveckla hela sin livsåskådning på såhär begränsat utrymme. Leif, sammantaget har du skrivit ganska mycket här, och läser man dessutom dom web-sidor du hänsvisar till får man en ganska klar bild av din livsyn. Jag blir överväldigad och förnimmer en kväljande känsla i maggropen - kan tänka mig samma känsla efter att ha stirrat en elefant i röven.

Du är en av få kristna som vågar plantera åsikter som dessa på AB:s debattsidor och du har många inlägg att bemöta. Vet du överhuvudtaget något om vilka du pratar om här. Har du brytt dig om att försöka få reda på något om gaykultur? Har du pratat med bögar? Vet du att dom flesta bögar lever ett vardagsliv, handlar mat på konsum och jobbar och betalar skatt precis som 'normala' människor? Nej det du 'vet' om homosexuella har du läst i Bibeln (av alla ställen!). Det värsta är att det finns folk som tror på galenskaperna du skriver i denhär 'debatten'! Historiebeskrivningen du ger i ditt inledningsanförande är ju en 'salig blandning' av Bibeln, New Age och von Münchhausen. Visst, läser man GT bokstavligen så kan man dra dom slutsatser du drar. Men vem säger att Bibeln är det enda sanna rättesnöret? Gud? Var säger han det? I Bibeln (vilket skulle bevisas)!

Ack Ja, mot enfalden kämpar Gu..., förlåt, Människorna förgäves!


Leve RFSL - 09:21am Aug 17, 1998 (#31 of 34)

"..kväljande känsla i maggropen - kan tänka mig samma känsla efter att ha stirrat en elefant i röven.." Vadå!? Nu ska vi inte vara nedlåtande om oss elefantbögar, vi får nog med skit på oss ändå. Ha ett öppet sinne mot oss "avvikande", och missunna oss inte egna cirkustält att ha våra möten i, ni har ju era bastuklubbar. Det är mig veterligen ingen som fått Adidas av en elefant - möjligen av en Puma.
Leif Liljeström - 09:28am Aug 17, 1998 (#32 of 34)

ELEFANTNOJA

Tomas T Ding:

Naturligtvis har jag pratat med homosexuella, även om det inte, såvitt jag vet, varit särskilt ofta. Jag visste t.ex inte att du var HS.

Mina åsikter om HS är liksom hos de flesta människor grundade på en normal reaktion mot något man upplever som sjukt och onaturligt.

Denna reaktion har man uppfunnit ett ord för, "homofobi", och försöker vända på det hela så att den normala reaktionen skall klassas som onormal, medan det onormala skall uppfattas som normalt.

Jag undrar om HS känner samma vämjelse och avsky mot hetrosexualitet som vice versa? Knappast. Homosexualitet är något vedervärdigt, något som bara vid tanken eller åsynen får det att vända sig i magen och i hela varelsen på en normal människa.

När jag var i skolåldern brukade vi skämta om homosexualitet. Vi visste att det förekom, men sällan eller aldrig stötte man på det i verkligheten. Det är bara ca 25 år sedan.

Den om elefanten var rolig. Lyckligtvis saknar jag den erfarenheten, så jag kan inte bemöta jämförelsen.

Naturligtvis läser jag Bibeln "bokstavligen". Hur läser du böcker?

Jag hatar inte homosexuella, men jag avskyr det de gör, liksom jag avskyr våld, brott och annat som förstör människan och Guds skapelse.

Vägen ut ur synden är inte att förneka den, utan att bekänna och överge den. Homosexualitet kan botas, om den är medfödd, och överges, i den mån den är medvetet antagen. Be Gud om befrielse, i Jesu namn.
Anders Danielsson - 09:30am Aug 17, 1998 (#33 of 34)

Enligt Leif finns det inga homosexuella djur, vilket är fel. Det finns samkönade förhållanden även där. Nåt som däremot är odiskutabelt är att det inte finns några kristna djur. Sånt är definitivt "onaturligt".

Leif citerar bibeln på en hel massa ställen. Av citaten kan man dra följande slutsats; Om det som står i bibeln är sant kommer alltså de kristnas gud ta livet av alla homosexuella. Om så inte skulle ske är alltså det som står i bibeln fel. Eller så finns det ingen gud.

Den intressantaste frågan måste väl ändå vara varför vi som inte är kristna skulle bry oss om vad som står i Bibeln mer än vad som står i Koranen, Tao Te Ching eller Tusen och en natt.

Det finns ingen gud. Det finns inte ett enda tecken på att det skulle finnas en gud. Den som påstår motsatsen får gärna ge mig bevis.
Allan Nielsen evangelist - 09:34am Aug 17, 1998 (#34 of 34)

När man säger att kristen tro och aktivt homosexualitet inte går ihop, jag då¨blir man hotat till livet. Jag har så sent som idag mottagit ett hotbrev per e-mail.

De som skriker på rätt att tala fritt utan hot, hur kommer det sig att just dessa hoter sina meningsmotståndare.

Den som inte tror på vad jag skriver om hoten kan kolla med Avesta Tidning, som set alla hot.


Anders Danielsson - 09:29am Aug 18, 1998 (#35 of 39)

Tråkigt att du blivit mordhotad Allan. Men du ska veta att det är likadant åt andra hållet. När man kritiserar kristna och den kristna tron samtidigt som man är öppen med att man är homosexuell så rasar det hot om mord och offentlig våldtäkt, vulgariteter och grova ord, dagligen ner i brevlådan. Då verkar det inte vara så bevänt med ödmjukheten hos de kristna.
IOR - 09:31am Aug 18, 1998 (#36 of 39)

Hur länge skall vi behöva stå ut med denna fruktansvärda hatkampanj mot oss utan att det blir någon reaktion från någon rättsvårdande instans. Om denna hets som den sista tiden genom tidningar, internet m m vore riktad mot någon annan minoritetsgrupp i det Svenska samhället skulle vederböranden ha suttit bakom glas och ram för länge sedan. Oss Homosexuella får man slå på hur mycket som helst och i synnerhet om man har Bibeln som tillhygge. Det finns trots allt sidor i bibeln som talar ett annat språk än vad som här framkommer. Det finns präster som är homosexuella och som mår bra av det. I kyrkans tidnings reportage från Euro Pride var det till och med bilder på samkönade par där den ena var präst. Människor homofober vakna upp ur er tvåtusenåriga sömn och lev i verkligheten. Vi finns och vi syns och vi kommer att synas ännu mer.
Stefan H Ericson - 09:32am Aug 18, 1998 (#37 of 39)

Detta är befängt. Att mnniskor som säger sig vara belästa intelektuella och dessutom kristna, beter sig på detta sätt. Hur skulle de se ut om ni skulle ge er på andra minoriteter i samhället exempelvis människor med annat etniskt ursprung eller annan religion. Då kom säkert någon på att anmäla er för hets mot folkgrupp. Men nu går det bra. Slå på de Homosexuella de kan ändå inte försvara sig, resonerar många. Det har under en längre tid varit en hård debatt om homosexualitet och det kristna. Att ge homofober tolkningsföreträde till vad som är skrivet för 2000 år sedan är väl magstarkt. Tack och lov finns det även bildade teologer som har andra uppfattningar om vad som står i bibeln. Men att i sin egen sexuella osäkerhet ta bibeln som slagträ för att tro att man kan slå på oss hur mycket som helst är att tro fel. Vi är många och tillsammans är vi starka och vår styrka är att vi har något gemensamt som tyvärr de som anser sig vara kristna saknar, trots att de borde ha det. Lögnen blir inte sanning bara för att den upprepas flera gånger. Vem har gett er homofober rätten att vara sanningsvittnen. Hos er brukas sanningen bäst därför att ni använder den minst.
hot dog - 09:36am Aug 18, 1998 (#38 of 39)

Står det inte "In Dog we thrust" på jänkarnas sedlar..? Snacka om kinky läggning..
Tomas T. Ding - 09:41am Aug 18, 1998 (#39 of 39)

Leif Liljegren

Tack för ditt välmenta råd! Jag måste få bekänna att jag är en högst "normal" heterosexuell syndare och har varit så hela mitt medvetna liv. Jag vet att jag skrev "…så skulle VI sätta dit dig" i mitt föregående inlägg. Med "vi" menade jag dock vi (heterosexuella, homosexuella och andra) som tycker att du börjar framstå som en smula perverterad; inte sexuellt, utan andligen, och att du inte diskuterar Gud och homosexualitet utan hetsar mot homosexuella.

Din erfarenhet av elefanter är säkert lika begränsad som min; kanske är jag inte lika verbal som du, och därför kom jag i hastiheten inte på något mer adekvat sätt att beskriva den syn jag såg när jag läste dina inlägg här…så mycket dynga….

Du tycks ha tänt …förlåt…TÄNKT en hel del på vad bögar gör i sängkammaren (eller var du nu tror att dom gör det), så du vet säkert det mesta om (duvetvad). Så Leif, vad är det homosexuella par gör som heterosexuella par absolut inte gör? OK, vi behöver inte gå in på detaljer, du är säkert mycket kunnigare än jag. Homosexuell kärlek är inte "produktiv" i meniningen "göra barn", that’s it! Det är vad som gör den "onaturlig". Men då skulle, i konsekvensens namn, allt användande av preventivmedel vara en lika stor synd, eller hur Leif! Här, i en mycket avgörande fråga, kämpar du och Katolska kyrkan (Tvi vale!) på samma front! Nå, Leif hur ser gud på användandet av kondomer och p-piller? Säger Bibeln att man blir svagsint om man ru..ar??

När det gäller AIDS så vet du lika bra som jag att viruset sprids bland hetero- såväl som homosexuella. Detta är uppenbart både i östeuropa och i centralafrika, och beror väl till en del på omfattande prostitution och på (dom heterosexuella) männens tendens till att vilja ägna sig åt "riskbeteende" tillsammans med kvinnor. Också västeuropeiska heterosexuella män besöker prostituerade och ägnar sig åt "riskbeteende" (jag antar att LL klassificerar dessa individer som katoliker eller muslimer). Jag förmodar dessutom att anhängare av LL’s Ny-testamentliga lära enbart ägnar sig åt den form av sex som tillåts i NT.

Sköt om dig Leif, och håll händerna på täcket!
Leif Liljeström - 09:55am Aug 19, 1998 (#40 of 40)

FEMININ ÖVERREAKTION

Det påstås av flera här att kristna hetsar mot homosexuella, driver hatkampanjer, skickar hotbrev, m.m.

Sedan när har en enkel diskussion blivit en hatkampanj? Är de homosexuella och deras medlöpare så paranoida, att kritik med några bibelord infogade, i deras ögon ter sig som hets, hat och mordhot?

Jag som kristen har väl rätt att uttrycka min tro på vad som står i Bibeln? Jag är inte ute efter att väcka något hat mot de homosexuella, och jag önskar dem inget ont.

För att en cancersjuk skall kunna botas, måste han inse att han är sjuk. Läkaren upplyser honom inte av illvilja om tillståndet.

Homosexualitet kan faktiskt botas, genom frälsningen i Jesus Kristus. Varför skulle vi tiga, när vi har ett så fantastiskt botemedel att erbjuda? Om vi teg, då hatade vi de homosexuella. Men nu erbjuder vi en väg ut ur eländet, föraktet, aidsrisken, och paranoian. Ta emot den, ät din medicin, och bli sådan du innerst inne vill vara.

Sedan har vi också en plikt att tillsammans med resten av samhället hålla den allmänna moralen uppe, så att inte allt rasar ner i fullständig anarki och skörlevnad.

Med sina överträdelser av gränsen för det normala öppnar homofilerna för andra perversioner. Detta är mycket enkelt att inse. Kan de, så kan väl vi, tänker pedofiler, sadomaskinister, m.fl.

En homosexuell upplyste mig nyligen i ett Email om att aids uppstod genom att en infödingsstam i Östafrika brukade ha sex med apor! Det ingick i deras ritualer och varför skulle vi klandra dem för det, skrev han i brevet.

En klar bekräftelse på att den ena perversionen legitimerar den andra. Kör man ett så känsligt instrument som samvetet i botten tillräckligt många gånger, slutar det reagera. Sedan är vad som helst möjligt.

RFSU skriver på sina hemsidor att hetrosexuella kan övergå till homosexualitet. Jag var nästan beredd att tro dem som sade att homosexualitet bara var medfött, men nu påstår ju alltså RFSU själva motsatsen.

I presentationen för Europride kallade sig de homosexuella "könsöverskridare". Att överskrida något förutsätter ett aktivt, medvetet handlande. Homosexrörelsen uppmuntrar alltså till sådana överskridanden, och nöjer sig inte längre med att försvara den medfödda homosexualiteten. De värvar och förför människor medvetet, och drar fram i stora parader och lockar t.o.m med sig aningslösa, populistiska politiker.

Vakna upp och se verkligheten! Vart är samhället på väg? Nog tycker jag mig se både Sodom och dess annalkande dom vid horisonten.

Jag önskar ändå de homosexuella allt gott, dvs gott i biblisk mening - ett normalt, friskt liv, i gemenskap med Gud.

Vill de fortsätta leva så som de gör, så tänker jag inte samla ihop någon lynchmobb. Däremot fortsätter jag naturligtvis att upplysa om vad Bibeln, Guds ord till hela mänskligheten, säger om detta.

Gud fördömer också dem som hotar och tar till våld.

...

Tomas T: Ursäkta om jag misstog mig (fast du tycker kanske inte det är något att ursäkta...?)

Vore det inte bättre om jag själv fick besvara dina argument, utan att du lägger en massa förryckta ord i munnen på mig?

Så mycket förstår jag ju om de homosexuella, att de använder fel ingång, om jag får uttrycka det något vanvördigt. Bara det kan ju framkalla kväljningar. Ni däremot påstår er få kväljningar när ni möter den normala reaktionen mot detta. Vem utom en förvillad människa kan hysa tvivel om vad som är normalt och onormalt i det här sammanhanget?

Katolska kyrkan är en stor hycklare när det gäller relationer. Det katolska prästerskapet är i stort sett antingen homosexuella eller pedofiler. Överallt i den katolska världen sitter präster inspärrade i fängelse för övergrepp på biktbarn och korgossar. Orsaken är förstås det obibliska celibatet, som förbjuder präster att gifta sig.

Gud har instiftat äktenskapet mellan mannen och kvinnan som formen för familjeliv och fortplantning. Han har också välsignat det förhållandet och gjort det fruktsamt. Hur makarna sinsemellan reglerar fruktsamheten, måste bli deras ensak. (Se t.ex 1 Kor. 7 för nytestamentlig äktenskapsrådgivning). Sexualdriften i sig är ju inte ond, utan det onda är när den rycks loss från sitt naturliga sammanhang. Därav alla dessa trasiga äktenskap, olyckliga barn, fostermord, könssjukdomar och våldtäkter.

Att Aids nu sprids mest av de hetrosexuella, beror väl på att de är många fler. Räknar man procentuellt, så ligger säkert homofilerna i en ohotad tätposition. Dessutom tog aids fart tack vare homofilernas tidigare ohämmade orgier, och har sedan spritt sig via bisexuella kontakter över till promiskuösa hetrosexuella.

Vilket elände, och det tack vare att man övergett de råmärken våra fäder en gång satte upp.

Lagarna mot homosexualitet uppehölls långt efter det att demokratin införts. Det var först i och med 60-talets knarkrevolution som alla gränser för det normala började forceras. Idag kan vi se skörden, och i morgon, om den dagen kommer, får vi se en hel generation som vuxit upp i tron att det perversa är normalt. Vilken gräns skall de forcera? Blir 2000-talet tiden då pedofilernas "frigörelse" nalkas? När de sista normala lämnar över makten och myndigheten till sexrevolutionens avkomma, vad sker då?

Aposteln Petrus ord tål att upprepas:

"Och städerna Sodom och Gomorra lade han i aska och dömde dem till att omstörtas; han gjorde dem så till ett varnande exempel för kommande tiders ogudaktiga människor."

Skall vi ta varning eller skall vi rusa mot samma dom som Sodomiterna?

Vänd om, folk och politiker, innan Gud tar sin hand ifrån oss!

...

PS: Du som påstår dig ha fått hotbrev från kristna, sänd några kopior till mig via Email, så får vi se vad för slags "kristna" detta är. För du talade väl sanning?

larjungaskap@stenungsund.mail.telia.com
Henry Tallberg - 12:57pm Aug 20, 1998 (#41 of 42)

Till Leif Liljeström, angående dina insändare till Aftonbladet.

Jag läste med förvåning din första insändare angående vad Bibeln och Gud säger om homosexualitet och jag vill gärna ge min åsikt.

Du skriver om Sodom och Gomorra och den stora synd som fanns där, dvs våld och ondska. Det råder väl heller ingen tvivel om att homosexualitet förekom. Men den "bögmaffia" du skriver om har inget med homosexuell kärlek att göra. Felet med ordet homosexualitet är att de flesta tycks tro att sex är det centrala i företeelsen. Jag är ganska säker på att det finns homosexuella människor som älskar sin partner på ett annat sätt än bara kroppsligt. Sodoms "bögmaffia" i den mån den nu förekom, är ett uttryck för människors önskan att ha makt över andra. Det är sjukt och ont javisst, men sitter det sjuka i homosexualiteten eller i våldtäkterna?

Vidare påstår du att sex med djur, änglar och t o m utomjordingar förekom och att detta gav upphov till abnorm avkomma. I 1 Mos 6 står det om "Guds barn" och "jordens flickor". Denna del av Bibeln är visserligen mycket svårtolkad, men hur du kommer fram till den befängda idén att utomjordingar vandrade på jorden, det är för mig obegripligt. Hur du senare kan säga att abnorm avkomma uppkom pga avvikande sexualitet förstår jag heller inte. Möjligen kan missbilldningar uppstå då syskon får barn tillsammans, men inte då män har sex med män, eller kvinnor med kvinnor? Ännu mindre vid tidelag, dvs sex med djur, det säger ju vanlig lära om djur och arter. Någon sanning finns det väl ändå i vetenskapen? Huruvida sexuella förbindelser mellan människor och utomjordingar skulle kunna generera avkomma, det avstår jag att spekulera i.

I 3 Mos står det ganska mycket om homosexualitet, lagar som skrevs för det judiska folket för länge sedan. Men dessa lagar var anpassade för ett folk som levde i öknen och snart skulle in i Kaanans land. För att inte splittras var det nödvändigt att ha lagar som skillde dem från andra folk. Försöker man omsätta dessa lagar i praktiken i dag, hamnar man snart i bryderi. Det står om otrohet och homosexualitet såväl som om brännoffer och hur slavar skall behandlas. Inte har väl någon kristen slavar idag? Jag anser att du gör samma fel som ortodoxa judar, dvs tolkar gamla föråldrade lagar som om de gällde idag. Som om inte det vore nog, har du dessutom en stympad version av judarnas enorma textmassa som Thoran, Thalmud och de övriga skrifterna utgör. Jag skall tillägga att jag förstår att Du anser Bibeln indirekt eller direkt är skriven av Gud och därmed helig och sann. Jag har dessutom respekt för denna syn. Kanske blir diskussionen lite meningslös eftersom jag inte delar Din syn på Bibeln.

I NT skriver Paulus om homosexualitet och beskriver det som en "styggelse". Kanske hade församlingen i Korinth problem med detta, vad vet jag. Vad skriver Paulus mer? Jo han säger att man får gifta sig eftersom "det finns så mycket otukt ibland er" men "helst ville jag att ni alla levde som jag" (dvs i celibat). SEX i sig tycks nästan vara en synd. Kristna är ibland snabba att citera Paulus ang homosexualitet, men utelämnar saker som "kvinnan skall tiga i församlingen". Finns det någon kristen församling i Sverige där kvinnan inte har någon talan?

Det som gör mig riktigt arg i dina inlägg är din attityd gentemot HIV och aids. Aids framställs som något skamligt och som ett straff mot sexuell promiskuitet. Skall jag berätta vad HIV är? HIV är ett virus som kan jämföras med andra sjukdomsframkallande virus. Det smittar genom blodkontakt och kontakt mellan andra kroppsvätskor. Aids är inget straff av Gud mot homosexualitet, tror du det kan du inte skilja på FÖLJD och STRAFF. Om jag kör bil berusad och krockar så att jag blir handikappad, är handikappet en FÖLJD av min vårdslöshet, medan tingsrättens eventuella dom mot mig är ett STRAFF. På samma sätt är HIV en smitta som förr eller senare kan drabba mig om jag tar risker genom att leva promiskuöst. Men det är inte säkert att jag blir smittad. Om Gud sedan straffar mig på domens dag, då har vi också STRAFFET. Aids är inget straff, lika lite som cancer eller polio är straff. Vad har annars en blödarsjuk aidspatient gjort för att "straffas"?

F ö är inte gruppen av homosexuella den största gruppen smittade. De allra flesta som smittas idag är heterosexuella och den grupp som är minst drabbad, det är de kvinnliga homosexuella. Där ser man.

Du påstår, eller är rädd för, att pedofili är någon slags "fortsättning" på homosexualitet (HS), att på accepterandet av homosexualitet följer ett accepterande av pedofili. Som jag ser det är detta ditt viktigaste argument och tål att funderas på.

Skillnaden mellan HS och pedofili är att det senare ALLTID innebär uttnyttjande av någon eller nedtryckande av någons vilja. Det kan HS också göra (som i Sodom och Gomorra) och även heterosexualitet (våldtäkter), men gör det oftast inte, påstår jag.

Utveckling och liberalism har lett till att vi idag accepterar saker som var tabu för länge sedan. Men accepterar vi idag verkligen saker som förtrycker någon? Nej, snarare är vi mer idag än förr motståndare till dödsstraff, tortyr, slaveri och misshandel. (Å andra sidan begår vi ofta värre brott nu än förr, inte minst pga tekniska resurser, jag syftar på Förintelsen, etc). De flesta accepterar allmän rösträtt, kvinnors rättigheter, förbud att slå barn etc, alltså sådant som förr inte var normalt. Jag menar inte att människan har blivit godare, det känns snarare tvärtom, men har vi inte på många punkter kommit längre (i positiv bemärkelse)? Vad är det då som säger att vi i framtiden kommer att acceptera pedofili som en naturlig drift?

Jag följer debatten vidare och blir mycket glad för svar.
IOR - 12:57pm Aug 20, 1998 (#42 of 42)

Leif Liljeström har snart tappat all sans och förnuft i sina inlägg. Att inte förstå hur vi människor känner oss när vi dag efter dag i hela vårt liv känner att det finns folk som kallar sig kristna, med kärlekens budskap förföljer oss,vem har gett LL fullmakt att vara den enda som kan tolka Bibeln. Vist får LL uttrycka sin tro men då måste han också förstå att det finns andra som har en Guds tro och ändå är homosexuella och att de har funnit stöd för sitt liv i Bibeln. LL talar om att vi kan botas, Jag är inte sjuk och absolut inte paranoid. Ger LL:s ställning honom rätt att vara den som tolkar och sätter upp riktlinjer för den allmänna moralen. LL säger sig inte förstå att vi blir förargade på hans inlägg men när han påstår att vi ägnar oss åt perversioner då måste vi reagera. LL spyr sin galla över oss och mot slutet försöker han att översläta allt med att han önskar alla ett gott liv "normalt friskt i gemenskap med Gud". Så lever jag normalt friskt i gemenskap med Gud och jag är Homosexuell. LL är tydligen inte bara intresserad av vad Bibeln säger utan också hur vi gör när vi är i vår sängkammare, där han säger "Vem utom en förvillad..." ".....är normalt och onormalt" Att ta på sig en så stor väst att man gör sig till tolk för allt och alla då tror man sig vara större än Gud. Sedan talar LL om katolikerna, men de gör också gällande att de har monopol på att tolka bibeln. hur går detta i hop LL? En sista liten pekpinne åt LL. Lär dig skilja på användandet av "tack vare" och "på grund av" då kanske det du avser i dina skrivelser blev tydligare.

Kjell-Åke Gustafsson - 01:02pm Aug 20, 1998 (#43 of 44)

Bästa Leif Liljeström!

När du klassar ner oss som lever homosexuellt, och fullkomligt oresonabelt vill slänga oss ner i det brinnande Gehenna, därför att vi har en annan smak i val av livspartner än du, så är det faktiskt lika kränkande för oss, som om vi skulle vilja slänga dig ner i Helvetet för att du har valt just den fru du antagligen är gift med.

Det är dessutom ingen liten grupp människor du fördömer på det här sättet. Det är nämligen så, att 10 % av befolkningen är övervägande homosexuell. Ska vi sen lägga till alla bisexuella, som kan med båda könen, ja då kommer vi upp i en mycket stor del av befolkningen, som blir lindrigt sagt kränkt ända in sina hjärtan av dina påhopp.
Tomas T. Ding - 01:46pm Aug 20, 1998 (#44 of 44)

Leif Liljeström

Först en fråga, har du kontrollerat uppgiften om apan? Var fick brevskrivaren sin uppgift från?

Om fel ingång. Du är väl medveten om att många heterosexuella par experimenterar med "fel ingång" och finner ett visst nöje i det? Vilket är "syndigast" homsexuella som gör det eller heterosexuella som gör det?

Promiskuitet, vare sig det rör sig om homo- eller heterosexuella, leder till ökad risk för könssjukdomar. Visst måste det finnas normer för att ett samhälle skall fungera, men det måste också finnas kunskap. Att som Liljeström gör koppla samman homosexualtitet och sado-masochism (för det var väl det han menade?) med pedofili leder bara till förvirring och fördomar. Två vuxna människor som attraheras av varandra inleder ett ömsesidigt förhållande; dom begår inget brott. Situationen blir blir helt annorlunda när en vuxen inleder en (ensidig) sexuell relation med ett barn.

Liljeström glömmer också bort att en stor del av övergreppen på barn sker inom familjen, av föräldrar eller nära släktingar till barnen. Dessutom förbiser Liljeström att pedofiler ger sig på barn just därför att de inte "får till det" med vuxna män och kvinnor.

Slutligen några frågor. Om två vuxna män eller kvinnor älskar varandra och lever tillsammans utan att ha sex i någon form. Lever dom då i synd? Vad gäller för en vuxen man och kvinna i samma situation?


Leif Liljeström - 10:00am Aug 21, 1998 (#45 of 45)

BIBELSKRÄCK OCH SODOMANI

Henry Tallberg:

Även om alla "HS" i vår tid självklart inte är våldtäktsmän, tycker jag mig ändå se stora likheter med Sodoms befolkning och dagens alltmer HS-vänliga Sverige.

I Europride drog 20 tusen "stolta" homosexuella fram i huvudstaden tillsammans med företrädare för regering och riksdag. Vissa var nakna, tydligt och öppet uppmuntrande till ohämmad promiskuitet. Vissa påstod sig vara gudstroende och måna om trogna enkönade relationer. Varför drog de då fram i ett tåg med "könsöverskridare" som ropade efter bastuklubbar och total lössläppthet?

Igår rapporterades det i nyheterna om att man hittat en liten pojke som först våldtagits och sedan mördats. Sådant sker ofta nuförtiden. Man läser nästan varje dag i tidningen om brott av det här slaget. Såvitt jag vet var sådant väldigt sällsynt, om det förekom alls, före sexrevolutionen. Är det ingen som bryr sig om alla de stackars offer som skördas, just pga den "frihet" de HS ropar efter?

I en diskussion här bredvid skrev en kvinna om att "Incest är heligt". Det är svårt att begripa vad hon egentligen menade, men tanken var väl att luckra upp klimatet också för denna form av sexuell perversion.

Jag vill inte gå in på detaljer här om förbindelser mellan fallna änglar och människor, men är du intresserad finns det en längre artikel om det på min hemsida, skriven av en norsk förkunnare,

Rein Seehuus.

Den avkomma som blev resultatet av syndaflodstidens sexuella lössläppthet bestod av en eller flera jättemänniskoarter, och förmodligen också av vissa groteska korsningar mellan människor och djur och mellan olika djur.

I ljuset av nutidens genmanipulation framstår detta inte längre som omöjligt. Utomjordiska besökare kan ha avslöjat sådana hemligheter, och någon historisk substans finns det säkert i alla de forntidsmyter som handlar om smågudar (dvs änglar), jättar, cykloper, drakar, kentaurer, minotaurer, etc.

Denna perverterade sexuella aktivitet återkom just i Sodom och Gomorra, efter syndafloden, och därav en ny, dock begränsad, katastrof, för att få stopp på eländet.

Man kan se tydliga samband mellan den tiden och vår tid. Idag finns det grisar och getter som bär på mänskliga gener, och människor som bär på grisorgan i sina kroppar. Man håller på att skapa en hybridart av människa och djur.

Mönstret från forntiden återkommer, och i UFO-rapporter berättas det ofta om hur människor med eller mot sin vilja korsats med främmande varelser, och man hittar ibland döda djur med könsorgan och andra organ bortskurna, efter att UFO-farkoster iakttagits. Någon sanning ligger det nog också i dessa vittnesbörd.

Och som ett tecken på att vi närmade oss ändens tid, sade Jesus: Såsom det var på Noas tid och på Lots tid, så skall det vara vid Människosonens tillkommelse.

När det gäller förhållandet mellan Gamla och Nya Testamentet, så skall GT förstås i ljuset av NT. Dvs om NT tar upp något bud eller någon undervisning ifrån GT, då skall en kristen åtfölja det. För övrigt skall vi betrakta GT som inspirerat av Gud, lärorikt att läsa, men tillhörande ett tidigare, nu föråldrat gudsförbund.

Och när det gäller homosexualitet, som jag redan förklarat i inledningen, så fördömer NT det i klara ordalag, men till skillnad från GT överlämnar det straffdomen åt Gud.

Celibat som du nämner om, finns inte i Bibeln. Paulus var ogift, men inte pga något löfte om livslångt munkliv, utan tack vare att han inte hade tid. Hans missionsarbete var viktigare än äktenskap, och han uppmanade alla att tänka som honom, utan att dock förbjuda någon att gifta sig.

Betydelsen av orden om kvinnans tystnad i församlingen förstår vi utifrån hur den urkristna församlingen levde. Dvs en kvinna kunde göra i stort sett allt utom att vara ledare, äldste, för en församling.

Det finns många exempel i Bibeln, både i GT och NT, på hur Gud kan låta sjukdomar drabba syndare - inte som ett slutgiltigt straff, men som en väckarklocka. Aids fungerar helt klart som en sådan väckarklocka, även om de flesta håller för öronen och vägrar vakna.

Uttrycket "synden straffar sig själv" har vi ju alla hört. Och aids har kommit i och med de homosexuellas frigörelse, det kan ingen förneka.

En pedofil behöver ju inte nödvändigtvis våldta för att tillfredställa sitt onda begär. Han eller hon kan ju använda sig av t.ex barnpornografi. Jag kan tänka mig hur dessa människor snart börjar ställa krav på att få rätt att bejaka sin "medfödda" läggning. De kommer att tala om barns rätt till kärlek, att det är förtryck att hindra ömsesidiga förhållanden mellan barn och vuxna, osv.

Med "kärleksargumentet" kan vad som helst legitimeras. Lena Nyman kan t.ex hävda att hon älskar sin schäfer och att schäfern älskar henne. Incestutövande syskon kan säga detsamma om varandra, polygamister likaså. En människa kan förälska sig i vad som helst, och om inte samhället i sitt gemensamma föräldraskap sätter gränser, kan vilka galenskaper som helst breda ut sig.

Fullständig liberalism är lika farlig som fullständig diktatur. Nu talas det t.o.m om att uppfostran är en form av övergrepp mot barn. Också det tyder på att nästa målgrupp för den sexuella revolutionen blir barnen.

Tänker det svenska folket tillåta det också?

Låt oss vända om, och backa tillbaka en 30, 40 år. Sverige var demokratiskt då också, samtidigt som det fanns en hälsosam gudsfruktan och en respekt för skapelsen.

Alternativet kan bara bli Sodom och Sodoms straff.

...

IOR m.fl: Försök åtminstone att skilja mellan kritik och nazistisk hatpropaganda och våldsdåd. Se inte fiender överallt. Från oss har ni inget att frukta - om det nu inte är sanningen som förskräcker er.

Som man förstår er, måste Sverige ha varit ett totalt nazistiskt fascistiskt skräckvälde före 1973, när ni fick ert första erkännande.

Jag tycker ni borde tänka över vad det är ni håller på att åstadkomma egentligen. Ni banar väg för all slags sexuell perversion, vilken medför att massor av oskyldiga människor drabbas. Tänk om någon skulle göra en undersökning för att ta reda på hur mycket pedofilbrotten har ökat i samhället, sedan ni började ropa efter er "frihet".

Och när ni försöker tolka om Bibeln, då har ni er själva att skylla om vi som tror på allt Guds ord reagerar. Bibelns fördömande av homosexualitet och alla dess avarter kan inte uttryckas klarare än vad det gör i Rom. 1 och 2 Petr. 2.

Det är en S Y N D, och synd måste bekännas, för att en människa skall få förlåtelse av Gud.

Dessutom verkar det som om vissa av er ljuger när ni anklagar kristna för att ha hotat er. Jag har ännu inte fått några kopior på de påstådda "hotelsebrev" som kristna skall ha skickat till homosexuella.

larjungaskap@stenungsund.mail.telia.com

Det är en ond värld vi lever i.

Katoliker likställer kyrkans tradition med Bibeln, vilket i realiteten innebär att de kan motsäga Bibeln när det passar dem.

...

Kjell-Åke G: Och varför tror du att jag vill kasta ner dig i Gehenna? Ville jag att du hamnade där, hade det enklaste sättet varit att tiga om den fara du befinner dig i.

Om någon sätter upp en vägskylt som varnar för en skarp kurva, betyder det då att denne någon önskar att bilisterna skall köra av vägen och krascha? Nej tvärtom vill man hjälpa dem att undvika en dödlig katastrof.

Syndare känner sig alltid kränkta när Bibeln eller någon som citerar Bibeln anklagar dem för synd. Ödmjuka syndare erkänner sin synd och får nåd från Gud.

De saktar in i kurvan.

...

Tomas T: Jag har sökt på Internet efter bekräftelse på apa/människa-påståendet, men inte hittat något ännu, annat än att man experimenterar på apor med aidsviruset. Stackars apor.

Att aids kommit från aporna har jag hört tidigare, och då kan man ju misstänka att det var genom tidelag. Och varför skulle homosexuella själva påstå detta, om de inte kände till att det var sant? Det har ju inte kommit några protestinlägg mot påståendet här, vilket det väl hade gjort annars.

Jag är medveten om att också hetrosexuella kan lockas in i olika slags perversiteter. Bibeln skiljer mellan ren begärelse och oren begärelse, och välsignar det ena och fördömer det andra. Samvetet vet vad som är rent, så man behöver inte gå in på det i detaljer.

Angående alla former av avvikelser, så har de ett gemensamt: de är emot naturen. Det finns olika slags brottslighet, men all brottslighet är utanför lagens råmärken. Och precis som brott föder brott, öppnar den ena perversionen för den andra.

Att pedofiler inte får till det och därför ger sig på barn, stämmer det? Kanske i en del fall, men varför är det så många som köper sex med barn i så fall, när de kunde köpa det av vuxna prostituerade? Och varför används då barnpornografi?

Du undrar om två homosexuella som lever tillsammans utan att ha sex med varandra, lever i synd. Som jag förstår Bibeln, så är det alltid onaturligt för varelser av samma kön att känna kärlek till varandra, annat än broderlig eller medmänsklig kärlek. Så jag måste svara ja, även om synden inte är lika långt gången.

För en man och en kvinna i samma situation måste svaret bli nej. Om båda är överens om det, så är det inte fel.


Henry Tallberg - 02:34pm Aug 24, 1998 (#46 of 49)

Till Leif Liljeström:

Vad är det för trams du skriver? Utomjordingar, hybrider mellan människor och djur och fåniga vittnesmål om UFOn?

1. Många människor påstår att de sett Elvis Presley efter hans död, Jim Morrison efter hans död, Jesu Moder i olika skepnader, tomtar och troll i skogen, vättar, Loch Ness- odjur, jultomten, hemliga UFO-besök där amerikanska myndigheter besitter fantastiska hemligheter, osv, mm, etc. Någon sanningshalt lär det väl finnas även i dessa påståenden...(obs, ironi)?

Nej, bevara ett uns av sunt förnuft och låt inte fantasin skena iväg alldeles ohämmat. Eller tror du på tomtar och troll också? Före tefatens tid, ca 1920 då fenomenet fick sitt namn, hade man bara sett just tomtar, troll etc, men sedan tog vi fantasin bort från den okända skogen (som inta var okänd längre) och blickade upp mot himmlen. Nu fanns det UFOn!

2. Tidelag som ger avkomma har inget att göra med klonade får. Du vet inte vad du pratar om. Dessutom, en människa vars liv räddas av ett inopererat grisorgan, är det synd??? En sak är säker, det är ingen hybrid av djur och människa.

Du äter säkerligen läkemedel som skapats m h a andra livsformer än från människor. Inom läkemedelsindustrin använder man genmanipulerade E-coli-bakterier som producerar en uppsjö av livsviktiga proteiner och andra substanser, svampar som producerar antibiotika (penicillin känner du väl till) och djurceller bildar t ex insulin, vilket kan tas tillvara. Är detta synd???? Är vi med detta över gränsen för vad som är NORMALT??? Nej, allt detta ovan är att betrakta som framsteg. Men som du uttrycker dina åsikter, tycks t o m detta vara för mycket. Däremot, är det viktigt att debattera vidare utveckling inom genmanipulation med människor och djur, inte minst för att forskningen går mkt fort framåt. Det är bra att stanna upp ibland och fundera över vad man håller på med. ALL utveckling är inte bra utveckling. Det anser uppenbarligen du också, så kanske har vi där något gemensamt. Men det är på sin plats att studera fakta, och då inte bara Bibeln, innan man börjar höja sin röst.

3. Utomjordingar på Noas tid? Jag har läst lite på din hemsida. Det var en lustig sammanblandning av citat från olika böcker. Jag får väl försöka ta mig igenom hela texten innan jag uttalar mig.

Men som jag tolkar Bibeln, är vi människor unika, jorden unik i både tid och rum. Därför anser jag dina åsikter om utomjordingar vara rent nonsens, på gränsen till svartkonst, New Age och hokus-pokus.

4. Vidare diskussion angående homosexualitet överlåter jag åt andra, om du inte absolut vill annat.

Mvh Henry
Eric - 02:40pm Aug 24, 1998 (#47 of 49)

LL UFO och Gud går inte ihop i samma mening, man kan inte tro på båda. hur skall du ha det?
IOR - 02:47pm Aug 24, 1998 (#48 of 49)

Jag tycker att LL är osaklig i sin kritik mot de som svarar på hans inlägg, Jag har inte talat om Nazi propaganda, men väl om den hat propaganda som LL och hans gelikar för mot oss. Den sanning som LL tror att vi är rädda försanningen.Eftersom LL tror att han är den enda att tolka sanningen måste var den sanningen han tror oss vara rädda för. Men hans sanning är många gånger lika med lögner och en lögn kostar inte en sanning utan sanningen. Jag tycker vidare att LL skulle ta och läsa Dr. Niclas Berggrens inlägg om kristet bejakande av homosexualitet där finns fakta som LL skulle behöva för att förstå att det han håller på med inte är förenligt med kristen tro och uppfyllandet av kärleksbudet.Dr Berggrens analys finns på nätet till allmänt beskådande. Mycket nyttig läsning för homofober och andra som tror sig ha monopol på sanning och bibeltolkning.
Jonas Andersson - 05:10pm Aug 24, 1998 (#49 of 49)

Är det inte på tiden att ni kristna fanatiker slutar att jämföra homosexuella och pederaster. Jag tycker att det är skrämmande att ni som säger att ni sprider kärlek använder sådana jämförelser. Om nu homosexuella och pederatser ska jämföras så ska man väl i så fall jämför pedofiler med heterosexeulla. Problemet med er är att ni egentligen saknar argument mot homosexuella. Ni kör era vanliga visor om hur sjuka vi är, och hur vi skadar andra. Kan jag då få ett svar på hur jag skadar andra människor. Jag lever tillsammans med min pojkvän och vi har det bra ihop. Vi skadar ingen och de som inte kan acceptera oss behöver det heller inte. Det kan reagerar mot ät just de jämförelser mellan oss och folk som förgriper sig på barn. En homosexuella man eller kvinna känner kärlek till samma kön, INTE till barn. Förövrigt tror jag att Gud måsta ha mer att göra än att kolla vem som ligger med vem. Gör han inte det kanske det vore bäst för honom att gå i pension.

Här avbröt Aftonbladet denna diskussion och övriga diskussioner i en veckas tid, förmodligen pga påtryckningar till redaktionen från oroade sodomiter. För sammanhangets skull har jag bifogat mitt refuserade inlägg här nedanför, och när du läser avslutningen av det förstår du nog varför det lamslog insändarredaktionen i en vecka.


DET MODERNA SODOM

INGET NYTT UNDER SOLEN

HENRY T: UFO-fenomenet kanske fick sitt namn på 1920-talet (jag trodde det var 1947), men själva fenomenet fanns långt tidigare. Jag har en bok där någon sammanställt en lång lista av oidentifierade flygande föremål iakttagna under 1700- och 1800-talen. På den tiden fanns inga flygplan att ta miste på. Och i den historiska litteraturen återkommer liknande iakttagelser gång på gång genom hela vår kända historia.

Som bibeltroende tror jag naturligtvis på änglars existens. Änglar kommer från himlen, de visar sig ibland för människor. Bibeln talar också om demoner, dvs fallna änglar, och indelar dem i en mängd olika grupper. Så även om man kan betvivla vissa av ufoberättelserna, så betvivlar jag inte fenomenet i sig. Det stämmer med vad Bibeln säger skall ske i de yttersta dagarna.

Dessutom: Eftersom du förmodligen inte tror på något övernaturligt, drar du för enkelhetens skull allt över en kam. Men det ligger väl ändå en viss skillnad i de olika företeelserna du räknar upp? Det forskas t.ex ganska mycket om Loch Ness-odjuret, medan Elvis Presley-sökandet väl knappast lockat till sig någon seriös vetenskapsman. Likadant med UFO-fenomenet kontra skogstrollen... UFO:s har iakttagits av radaroperatörer, piloter, astronauter, astronomer, och varit föremål för omfattande undersökningar i många länder.

Du ser tydligen ingen skillnad i att äta djur, och i att inplantera djurorgan och gener i människokroppen. Vet du att det finns forskare som opererat in människoöron på musryggar? Vet du att japanska forskare opererat in datachips i kackerlackor så att de kan styras? Vet du att det går att fördubbla en varelses muskelmassa med genteknik? Vet du att det nu i princip är möjligt att producera supersoldater - jättar?

Vi befinner oss bara alldeles i början av denna utveckling. Den manipulation som pågick före syndafloden höll på i över tusen år.

Vet du att det går att inplantera främmande gener direkt in i äggcellerna på en kvinna eller i ett djur? Är någon bara tillräckligt galen, går det säkert att få fram hybrider i vilka former som helst.

Tanken med filmen Jurassic Park var att ta en mindre nu levande ödla, och plantera in DNA från en dinosaurie i dess äggceller, för att på så sätt återuppliva skräcködlorna. Det enda som hindrar idén från att bli verklighet, är att man inte funnit något livsdugligt "drak-DNA" ännu.

En japansk forskare tänker försöka återuppliva mammuten. Ingen opponerar sig mot realismen i detta, det fattas bara ett färskt mammutfynd och en lämplig elefanthona.

Släktskapen mellan dessa företeelser och homosexualitet ligger i benägenheten att överskrida det normala, och försöka använda och göra människan till något annat än det hon är. Vilket ur biblisk synvinkel naturligtvis är en synd mot Skaparen och skapelsen.

Det går igen på många områden, och det verkar som om människan har tröttnat på att vara enbart människa. Hon vill bli något mer, och börjar beblanda sig med främmande livsformer.

Och - såsom det var på Noas tid, så ÄR det i vår tid...
Tid för omvändelse!
...

IOR: Du personligen har inte beskyllt mig för nazipropaganda, men många har gjort det i de här diskussionerna. Hatpropagandan står du dock fast vid, vilket är nästan detsamma. Du får tro mig eller låta bli, men jag hatar er inte, jag bara hatar det ni gör.

Jag har hittat och läst ateisten Niclas Berggrens artikel. Han undrar bl.a vad det är för skillnad mellan homosexualitet och t.ex buden om kvinnors huvudbonad och mäns hårlängd, som de kristna knappast följer idag. Mitt svar på detta är, att dels så följs dessa ideal fortfarande av en hel del kristna, dels så har Gud aldrig utplånat några städer pga brott mot dem.

Om "doktorn" underlåter att se en sådan avgörande skillnad - är det någon idé att lyssna på honom då?

"Och HERREN sade: "Ropet från från Sodom och Gomorra är stort, och deras synd är mycket svår" (1 Mos. 18:20).

...

JONAS: Genom att leva homosexuellt skadar ni varandra, både fysiskt, moraliskt och psykiskt. Det finns statistik på detta, som jag kan visa upp här om ni insisterar.

Några exempel: En tredjedel av USA:s homosexuella medger att de också är pedofiler. 66 % av dem ägnar sig regelbundet åt analsex, vilket bevisligen är skadligt. Homosexuella har förutom aids fler könssjukdomar och parasiter än andra, inklusive syfilis och hepatit. De har mångdubbelt fler sexualpartners än andra, och löper alltså större risker att smitta sig själva och andra med dessa sjukdomar som de löper omkring med i sina kroppar. Och deras medellivslängd ligger på 42 år för män och 45 år för kvinnor.

Som sagt, är det någon som bestrider detta, kan jag i nästa inlägg ta med hela materialet, med statistik och källförteckning. Det är en både tragisk och vämjelig läsning.

____
Det åsyftade materialet finns här:
FAKTA OM HOMOSEXUALITET (eng)
Tillbaka till SODOMANIA

IDAG
ÄR FRÄLSNINGENS DAG


AftonBladets "STARTA DIN EGEN DISKUSSION"

"Bedjen ock för mig, att min mun må upplåtas, och att det jag skall tala må bliva mig givet, så att jag frimodigt kungör evangelii hemlighet, för vars skull jag är ett sändebud i kedjor; ja, bedjen att jag må frimodigt tala därom med de rätta orden." (Ef. 6:19-20)